ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่ง Web Developer

คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สำหรับการเขียนโปรมแกรม Web Application
 • เขียนโปรแกรมภาษา PHP , Java Script, JQuery, CSS
 • หากมีประสบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Angular JS Framework, Ionic Framework, Laravel Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้าน Database MySQL, SQL Server, Oracle
 • มีขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติเชิงบวกและทำงานเป็นทีมได้

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • พัฒนา Web Application ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง Mobile Developer

คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สำหรับการเขียนโปรมแกรม Mobile Application
 • เขียนโปรแกรมภาษา PHP , Java Script, JQuery, CSS
 • หากมีประสบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Angular JS Framework, Ionic Framework, Laravel Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้าน Database MySQL , SQL Server, Oracle
 • มีขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทัศนคติเชิงบวกและทำงานเป็นทีมได้

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
 • พัฒนา Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมายHide
Show