4ถัง...คัดแยกขยะ

วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ค. 2562 12:59 น.

วันที่เแก้ไข : 26 มิ.ย. 2563 14:36 น.


ก่อนที่จะทิ้งขยะ เราต้องคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง ซึ่งปัจจุบันมีขยะอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียก/ย่อยสลายง่าย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย โดยมีวิธีการคัดแยกดังนี้

1.ถังขยะเปียก/ย่อยสลายง่าย

• คัดแยกเศษอาหารออกจากขยะที่เป็นเศษกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้

• หากขยะมีลักษณะแหลมมาก อย่างเช่น ไม้ลูกชิ้น ให้หักก่อนทิ้ง

• จัดหาภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อไม่ให้สัตว์นำเชื้อโรคเข้าไปแพร่เชื้อ

2.ขยะทั่วไป

• ห้ามทิ้งเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะจากสวนลงไปรวมกับขยะทั่วไป

3.ถังขยะรีไซเคิล

• แยกชนิด สี ประเภทของขยะรีไซเคิลออกจากกันเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือขยาย

• ขยะรีไซเคิลบางชนิดทำให้แบนได้ เพื่อประหยัดเนื้อที่และเก็บได้สะดวก

• แยกขยะรีไซเคิลที่แตก และสภาพดีออกจากกัน

4.ถังขยะอันตราย

• แยกขยะอันตรายแต่ละประเภทออกจากกัน ไม่มัดรวมและควรสวมถุงมือเพื่อป้องกันสารพิษ

• ระวังไม่ให้แตกหักเพราะสารเคมีอาจเข้าสู่ร่างกาย

• แยกขยะใส่ถุงและไว้ให้ห่างจากห้องครัว พื้นที่ที่มีเด็ก

• ขยะไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กมองไม่เห็น ควรกรองด้วยถุงกรองให้เศษต่างๆรวมกัน

.

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ ทิ้งได้ถูกต้อง ช่วยโลกได้ถูกทาง โดย สสส.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

18
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่