180 นาทีทอง อย่าให้จอครองลูก

วันที่เผยแพร่ : 19 ก.พ. 2563 09:54 น.

วันที่เแก้ไข : 3 ก.ค. 2563 21:43 น.


การเล่น คือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในทุก ๆ วัน ผ่านการเล่น ทั้งของเล่นที่มาจากธรรมชาติ เช่น หิน ไม้ ทราย น้ำ หรือของเล่นเสริมจินตนาการ เช่น เล่านิทาน, เล่นตุ๊กตา, วาดภาพ และการปั้น รวมไปถึงของเล่นเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย เช่น เล่นลูกบอล, เล่นน้ำในสระ โดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

การเล่นของลูกในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาร่างกาย สมอง จิตใจ อารมณ์ สังคม และภาษา ให้กับลูก ๆ ซึ่งสามารถนำไปทำได้ง่าย ๆ โดยในส่วนปริมาณการเล่นนั้น มีข้อแนะนำให้เด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การยืน, เดิน, กระโดด, ปั่น, วิ่ง และปีน อย่างน้อย 180 นาทีต่อวัน

และมีการใช้กล้ามเนื้อทั้งมัดเล็ก เช่น นิ้วมือ และมัดใหญ่ เช่น แขน ขา ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงให้ลดเวลาที่นั่งอยู่กับที่ โดยให้มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายทุกหนึ่งชั่วโมงของการนั่ง เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง และกระตุ้นการเจริญเติบโตของลูกจากการได้ขยับร่างกาย

นอกจากนี้ยังแนะนำให้งดการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรทัศน์ ที่มีภาพเคลื่อนไหว ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี และใช้ได้อย่างจำกัด วันละไม่เกิน 15 นาที ในเด็กที่อายุ 2 ปี ขึ้นไป เนื่องจากจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกาย, ภาษา, สมาธิ, อารมณ์ และสังคม

เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียว เด็กไม่สามารถโต้ตอบได้ และความเร็วของภาพบนจอไวเกินกว่า ที่สมองของเด็กจะประมวลผลได้ทัน ส่งผลต่อสมาธิและการรับรู้ พ่อแม่ควรชวนลูกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ที่ส่งผลดีต่อลูกมากกว่าเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: www.thaihealth.or.thฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

8
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่