ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
13 ส.ค. 2563 15:02 น.
2

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหกรรมสัปดาห์รักการอ่าน และกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหกรรมสัปดาห์รักการอ่าน และกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
13 ส.ค. 2563 14:56 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีถวายพระพรสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง ...
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
12 ส.ค. 2563 19:38 น.
0

แจ้งการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ

แจ้งการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563
รายละเอียด
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
12 ส.ค. 2563 16:49 น.
3

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ นำโดยนางลัดดา จักษาและคณะครู จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
12 ส.ค. 2563 15:23 น.
1

กิจกรรม วันรักโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ นำโดยนางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีพิธีทำบุญโรงเรียน มอบทุนการศึกษาจาก บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และพันเอกสรรค์พร ณ สงขลา นอกจากนี้ยังได้จัด กิจกรร...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
12 ส.ค. 2563 15:21 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนระโนด เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนระโนด เปิดการเรียนแบบปกติทุกชั้นเรียน ( On-site) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยใช้ตารางเรียนปกติ (ยกเลิกปฏิทินเรียนกลุ่มที่ 1,กลุ่มที่ 2)...
รายละเอียด
โรงเรียนระโนด
11 ส.ค. 2563 16:46 น.
3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรษาสมเจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็พระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวาระครบร...
รายละเอียด
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
11 ส.ค. 2563 15:14 น.
2

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ส.ค. 2563 13:56 น.
1

แจ้งให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ได้ โรงเรียนจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าทางโรงเรียนฯ จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติโดยให้นักเรียนมาเรียนทุกคนในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิ...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
11 ส.ค. 2563 13:52 น.
1

โครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"

วันจันทรที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการ โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พ.ต.ต.นพรัตน์ คงสุข สว.สส.ฯ หน. ชุด ศปข.สภ.เมืองสตูล พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสตูล ในการเข้าพบปะและให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ภายใต้โครงการ "เปิ...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
11 ส.ค. 2563 09:02 น.
1

ประกาศแจ้งการเปิดการเรียนเต็มรูปแบบ

ประกาศแจ้งการเปิดการเรียนเต็มรูปแบบ
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
11 ส.ค. 2563 06:52 น.
7

โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย(SMTE) จัดค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ SMTE

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย(SMTE) จัด ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ SMTE ซึ่งกิจกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐาน และการพูดสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า SMTE สตูลวิทยา โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยก...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
11 ส.ค. 2563 06:03 น.
0

สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ศูนย์ AFS เขตสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ(AFS) ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564 -2565) โดยมีผอ.อรุณ โต๊ะหวันหลง ประธาน AFS...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
9 ส.ค. 2563 16:33 น.
4

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมพิธีไหว้ครู พึงระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงาน...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
8 ส.ค. 2563 21:12 น.
4

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

พิธีมอบทุนการศึกษา
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
8 ส.ค. 2563 20:18 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนดงรักวิทยา จ.ศรีสะเกษ

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนดงรักวิทยา จ.ศรีสะเกษ ขอขอบคุณ โรงเรียนดงรักวิทยา จ.ศรีสะเกษ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน Student Care ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
7 ส.ค. 2563 15:41 น.
0

บันทึกเทปรายการ Youth Corner

บันทึกเทปรายการ Youth Corner ออกอากาศทางช่อง NBT
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
6 ส.ค. 2563 10:42 น.
4

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา 1 สิงหาคม

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา 1 สิงหาคม นับตั้งแต่ก่อตั้ง ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 110 ของโรงเรียนสตูลวิทยา...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
5 ส.ค. 2563 19:35 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน Student Care ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 ส.ค. 2563 14:35 น.
2Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่