ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระบบดูแลนักเรียน Student Care ระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระบบดูแลนักเรียน Student Care ระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 มี.ค. 2562 16:31 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการเป็นปีที่ 2 ระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนมหรรณพาราม จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการเป็นปีที่ 2 ระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนมหรรณพาราม จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 มี.ค. 2562 11:05 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ. กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ. กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 มี.ค. 2562 16:47 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จ.ชลบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จ.ชลบุรี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
14 มี.ค. 2562 11:23 น.
1

นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเข้าประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวดลยา เกตุแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ ) และการประกวดบรรยายธรรม ป...
รายละเอียด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
12 มี.ค. 2562 13:55 น.
1

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่าน ผ.อ.ประวัติ ผันผาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่าน ผ.อ.ประวัติ ผันผาย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
8 มี.ค. 2562 13:45 น.
0

ยกเลิกการประชุมผู้ปกครอง

ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 ตามหนังสือที่แนบ
รายละเอียด
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
6 มี.ค. 2562 10:28 น.
0

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

เนื่องด้วยวันนี้โรงเรียนระโนด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกาศผลการเรียน 0 ร มส มผ ซึ่งกิจกรรมในครั้งสิ้นสุดเวลา 14.30 น. จึงทำการปล่อยนักเรียนกลับบ้าน...
รายละเอียด
โรงเรียนระโนด
4 มี.ค. 2562 13:56 น.
1

กิจกรรมเข้าค่ายยุวะกาชาดโรงเรียนสารภีพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายยุวะกาชาด 2 คืน 3 วัน โรงเรียนสารภีพิทยาคม เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการใช้ชีวิต ฝึกระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ณ ค่ายลูกเสือม่อนป๊านเขากวาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่...
รายละเอียด
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
28 ก.พ. 2562 11:23 น.
5

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) จ.นครพนม

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) จ.นครพนม ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ก.พ. 2562 15:36 น.
0

เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า "ปิ๊กบ้านเฮา จาว ส.ภ.พ.๒๕๖๒"

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบ 40 ปี สารภีพิทยาคม เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อยานพาหนะสำหรับรับ-ส่งนักเรียนสารภีพิทยาคม และงานคืนสู่เหย้า "ปิ๊กบ้านเฮา จาว ส.ภ.พ.๒๕๖๒" ตามกำหนดการ ดังนี้ วัน ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14...
รายละเอียด
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
26 ก.พ. 2562 17:09 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จังหวัดกรุงเทพฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
25 ก.พ. 2562 16:10 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
14 ก.พ. 2562 13:47 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
13 ก.พ. 2562 13:43 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จ.นครปฐม ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
13 ก.พ. 2562 11:13 น.
1

งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนระโนด

เนื่องด้วยโรงเรียนระโนดมีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงเรียนระโนด...
รายละเอียด
โรงเรียนระโนด
6 ก.พ. 2562 21:39 น.
5

ลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดุรุณวิทยา) จ.บุรีรัมย์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดุรุณวิทยา) จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
6 ก.พ. 2562 13:59 น.
4

แผนการเรียนปีการศึกษา 2562 กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียนปีการศึกษา 2562 กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
5 ก.พ. 2562 11:53 น.
0

ปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งให้ปิดสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากฝุ่นละออง PM2.5 ดังนั้นโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรจึงเห็นสมควรงดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ส่วนนักเรียนระดับชั้นม.3 มีการทดสอ...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
30 ม.ค. 2562 16:50 น.
4

ประกาศปิดสถานศึกษาจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรง ตามประกาศของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้สถานศึกษาปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ เวลา 12.0...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
30 ม.ค. 2562 15:25 น.
3Hide
Show