ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดี! นักเรียนเข้าร่วมประกวดมัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศจาก Gistda

นางสาวเมทิตา ด้วงบุดดี นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด Space Young Guide EEC #1 มัคคุเทศก์น้อยกับแรงบันดาลใจในอวกาศ EEC รุ่น 1 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารส...
รายละเอียด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
22 เม.ย. 2561 16:40 น.
1

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ ท่าน ผอ. สมนึก รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ ท่าน ผอ. สมนึก รักดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 เม.ย. 2561 16:50 น.
2

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.กรุงเทพมหานคร ลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระบบสติวเดนท์แคร์ ปีการศึกษา 2561

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรียนอย่างแท้จริง ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 เม.ย. 2561 16:35 น.
1

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

วันที่ 8-9 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:15 น.
1

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 8 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:14 น.
0

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:13 น.
0

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

วันที่ 7 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:13 น.
0

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:12 น.
1

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:11 น.
1

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:11 น.
0

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:10 น.
1

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 เมษายน 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2561 15:08 น.
0

แนะนำการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย

วันที่ 5 เมษายน 2561 บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก่คณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 เม.ย. 2561 15:06 น.
2

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี ลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care เป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care เป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง ระหว่าง บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 เม.ย. 2561 15:04 น.
0

ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2561 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 การติดต่อราชการอาจไม่สะดวก จึงขอประชาสัมพันธ์ หากมีราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 (เวลาราชการ) ...
รายละเอียด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
5 เม.ย. 2561 10:02 น.
0

แนะนำการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

วันที่ 2 เมษายน 2561 บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
3 เม.ย. 2561 13:51 น.
1

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
3 เม.ย. 2561 13:50 น.
0

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 จ.นครพนม

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 จ.นครพนม...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
3 เม.ย. 2561 13:47 น.
0

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จ.สงขลา ลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระบบสติวเดนท์แคร์ ปีการศึกษา 2561

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จ.สงขลา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรียนอย่างแท้จริง จึงทำให้มี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 มี.ค. 2561 12:01 น.
1

โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา ลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระบบสติวเดนท์แคร์ ปีการศึกษา 2561

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรียนอย่างแท้จริง จึงทำให้มีโรงเ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 มี.ค. 2561 11:57 น.
4Hide
Show