ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน

ขอเชิญชวนเพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้สนใจร่วมศึกษาชั้นเรียนในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนของทีมวิชาชีพโรงเรียนวรพัฒน์ เปิดระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ?>>วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล และโรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ?ลงทะเบียนได้ตาม...
รายละเอียด
โรงเรียนวรพัฒน์
15 พ.ย. 2561 17:35 น.
0

ภาพบรรยากาศการเริ่มต้นใช้งานระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ณ. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง

ภาพบรรยากาศในวันแรกของการเริ่มต้นใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ที่ทำงานด้วยเครื่องสแกนใบหน้า ณ.โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยองค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ย. 2561 11:50 น.
2

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด จึงได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพล...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ย. 2561 11:40 น.
2

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด จึงได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อเพ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ย. 2561 11:06 น.
1

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านเสนีย์ สำราญสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จังหวัด ชลบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านเสนีย์ สำราญสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 พ.ย. 2561 11:03 น.
1

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ก้อนสันทัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ก้อนสันทัด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
6 พ.ย. 2561 10:53 น.
2

ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านว่าที่ ร้อยตรี เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านว่าที่ร้อยตรี เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
6 พ.ย. 2561 10:44 น.
1

ภาพบรรยากาศขั้นตอนการเก็บลายนิ้วมือ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ของโรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา

หลังจากที่โรงเรียนระโนด จ.สงขลา ได้ลงนามเซ็นสัญญาการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัดไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ทางบริษัทฯได้จัดส่งเจ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
2 พ.ย. 2561 11:25 น.
6

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เซ็นสัญญาใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสติวเดนท์ แคร์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ #StudentCare #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care"...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 พ.ย. 2561 14:54 น.
3

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพังงา

โรงเรียนอนุบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด จึงได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มความสะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
31 ต.ค. 2561 14:23 น.
3

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด จึงได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มความสะดวกใ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 ต.ค. 2561 14:35 น.
6

แนะนำการใช้งานและช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่

โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ทางบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด จึงได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 ต.ค. 2561 10:49 น.
3

โรงเรียนลองวิทยาเริ่มใช้งานระบบ student care วันแรก

...
รายละเอียด
โรงเรียนลองวิทยา
29 ต.ค. 2561 13:36 น.
8

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1. ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ช่วยกำกับดูแล เรื่อง ทรงผม การแต่งกาย และอุปกรณ์ต่างๆที่สนับสนุนการเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนและให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิท...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
26 ต.ค. 2561 20:09 น.
10

แจ้งนักเรียนชายตัดผมก่อนเปิดภาคเรียน

แจ้งนักเรียนชายตัดผมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 29 คุลาคม 2561
รายละเอียด
โรงเรียนแม่แตง
24 ต.ค. 2561 18:16 น.
8

โรงเรียนอนุบาลพังงา เซ็นสัญญาใช้งานระบบดูแลช่วบเหลือนักเรียนสติวเดนท์ แคร์

ขอขอบคุณท่าน ผอ.พีระ เสมพืช โรงเรียนอนุบาลพังงา ที่เลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care” #StudentCare #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
24 ต.ค. 2561 11:06 น.
7

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
23 ต.ค. 2561 08:35 น.
4

โรงเรียนระโนด จ.สงขลา เซ็นสัญญาใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนระโนด จ.สงขลา #StudentCare #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
17 ต.ค. 2561 11:48 น.
4

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
13 ต.ค. 2561 09:58 น.
4

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จ.ระยอง เซ็นสัญญาใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จ.ระยอง #StudentCare #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
8 ต.ค. 2561 16:46 น.
2Hide
Show