ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
3 ก.ค. 2563 12:47 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
2 ก.ค. 2563 17:19 น.
2

วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนวัดอินทาราม
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
1 ก.ค. 2563 17:25 น.
6

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนวัดอินทารามมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
1 ก.ค. 2563 17:24 น.
1

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสุภวิทย์ จ. สระแก้ว

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสุภวิทย์ จ. สระแก้ว โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 16:42 น.
1

ภาพงานประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ภาพงานประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ทางทีมงาน Student Care ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานและช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 16:36 น.
0

ภาพงานประชุมผู้ปกครองของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพงานประชุมผู้ปกครองของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทางทีมงาน Student Care ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานและช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 16:34 น.
0

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ. นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ. นครราชสีมา โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 16:31 น.
0

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม จ. นนทบุรี

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม จ. นนทบุรี โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 16:30 น.
0

ขอขอบคุณผู้ปกครอง

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจให้เราดูแลลูกท่าน
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
1 ก.ค. 2563 14:58 น.
0

ภาพงานประชุมผู้ปกครองของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพงานประชุมผู้ปกครองของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทางทีมงาน Student Care ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานและช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 10:10 น.
0

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสามมิตรปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสามมิตรปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 10:07 น.
0

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จ. กรุงเทพมหานคร โดยทีมงาน Student Care

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร จ. กรุงเทพมหานคร โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 10:04 น.
0

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา จ. ปราจีนบุรี

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา จ. ปราจีนบุรี โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 10:00 น.
0

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวัดอินทาราม จ. กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ขอโรงเรียนวัดอินทาราม จ. กรุงเทพมหานคร โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 09:58 น.
0

การลงนามเซ็นต่ออายุสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นต่ออายุสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
1 ก.ค. 2563 09:41 น.
0

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ. อุดรธานี

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ. อุดรธานี โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 มิ.ย. 2563 10:29 น.
0

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ. กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศในการให้บริการแนะนำการใช้งานระบบ ให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ. กรุงเทพมหานคร โดยทีมงาน Student Care ค่ะ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 มิ.ย. 2563 10:28 น.
0

ภาพงานประชุมผู้ปกครองของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพงานประชุมผู้ปกครองของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทางทีมงาน Student Care ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานและช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 มิ.ย. 2563 10:26 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 มิ.ย. 2563 16:29 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่