ข่าวประชาสัมพันธ์


13 มิถุนา เขมาฯ บูชาครู

💙ถึงจะสูงเทียมฟ้าอย่าดูถูก 💛ครูเคยปลูกวิชามาเเต่หลัง ❤ศิษย์ไร้ครูอยู่ได้ไม่จีรัง 🙏อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์ ...เชิญชวนศิษย์เขมาฯทุกรุ่น แต่งกายให้สุภาพ ร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน 08.30 น. เป็นต้นไปครับ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
23 พ.ค. 2562 23:08 น.
15

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ในแต่ละระดับชั้นเรียน ดังนี้ เวลา 08.00 - 10.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 เวลา 10.00 - 12.30 น....
รายละเอียด
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
22 พ.ค. 2562 15:51 น.
7

แจ้งการหยุดเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน จะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดเรียนในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดังไฟล์แนบ...
รายละเอียด
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
17 พ.ค. 2562 15:56 น.
8

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
3 พ.ค. 2562 14:27 น.
11

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 เม.ย. 2562 17:27 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จ.กรุงเทพมหานครฯ

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จ.กรุงเทพมหานครฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 เม.ย. 2562 17:26 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร จ. กรุงเทพมหานครฯ

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร จ. กรุงเทพมหานครฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 เม.ย. 2562 15:31 น.
3

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2562

สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 เม.ย. 2562 14:57 น.
1

รวมภาพงานประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2562

รวมภาพงานประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2562 ซึ่งทางทีมงาน Student Care ได้เข้าดำเนินการให้บริการแนะนำการใช้งานและช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ก่อนเ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 เม.ย. 2562 13:33 น.
1

เปิดประตูสู่อาเซียน วันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้แทนการค้าจาก ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบเพื่อเจรจานำระบบ Student Care ไปให้บริการในประเทศอินโดนีเซีย

เปิดประตูสู่อาเซียน วันที่ 9 เมษายน 2562 ผู้แทนการค้าจาก ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบเพื่อเจรจานำระบบ Student Care ไปให้บริการในประเทศอินโดนีเซีย ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศของท่านได้เป็นอย่างดี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
10 เม.ย. 2562 14:09 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
10 เม.ย. 2562 13:28 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
10 เม.ย. 2562 13:24 น.
0

การลงนามเซ็นต่อสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา

การลงนามเซ็นต่อสัญญาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
10 เม.ย. 2562 11:55 น.
0

การลงนามเซ็นต่อสัญญาใช้บริการเป็นปีที่ 2 ระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

การลงนามเซ็นต่อสัญญาใช้บริการเป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 เม.ย. 2562 16:46 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา จ.ชลบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา จ.ชลบุรี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 เม.ย. 2562 16:38 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 เม.ย. 2562 13:18 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนบ้านแม่ข่า

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนบ้านแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 เม.ย. 2562 10:26 น.
0

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทผู้แทนการค้าจาก สปป.ลาว

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทผู้แทนการค้าจาก สปป.ลาว เพื่อนำระบบ Student Care ไปให้บริการในประเทศลาว ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านไว้วางใจใช้บริการและให้เรา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 มี.ค. 2562 11:40 น.
3

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
28 มี.ค. 2562 15:13 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สมุทรปราการ

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สมุทรปราการ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
28 มี.ค. 2562 15:01 น.
0Hide
Show