ข่าวประชาสัมพันธ์


BMKA online test free for all thai students

Pre-test ออนไลน์พร้อมกันครั้งแรก กับแนวข้อสอบจริง ประเมินผล วิเคราะห์จุดบกพร่อง รับสมัครวันที่ 10-18 ม.ค.62 ในwebsite(สแกน QR CODEในภาพ) สอบวันที่ 19-20 ม.ค.62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่FB : Baankrumod Academy...
รายละเอียด
สถาบันบ้านครูมด
17 ม.ค. 2562 07:20 น.
3

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meetting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meetting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้ปกครองจะได้รับทราบผลคะแนนรายวิชาครึ่งภาคเร...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
16 ม.ค. 2562 18:23 น.
0

วันครูแห่งชาติ

คำขวัญวันครูประจำปี 2562 ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ม.ค. 2562 09:57 น.
0

ผู้แทนการค้าจาก สปป. ลาว เข้าพบเพื่อเจรจานำระบบ Student Care ไปให้บริการในประเทศลาว

เปิดประตูสู่อาเซียน วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้แทนการค้าจาก สปป. ลาว เข้าพบเพื่อเจรจานำระบบ Student Care ไปให้บริการในประเทศลาว ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศลาว ขอบคุณหลายๆเด้อ ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2562 10:48 น.
1

เรียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน

เรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน ร่วมประชุม วันจันทร์ ที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา รายละเอียดดังไฟล์แนบ...
รายละเอียด
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
11 ม.ค. 2562 21:39 น.
1

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพร ภู่กิตติวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ท่านผู้อำนวยการ ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 15:08 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ พีระ เสมพืช โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพังงา และรองผู้อำนวยการ สิรินัภัส โภชนาธาร ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่ว...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 15:00 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ จังหวัดภูเก็ต (รับแทน) ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care” #St...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 14:58 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โรงเรียนวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ อาวุธ เท้าเนาว์ โรงเรียนวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 14:53 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพร ภู่กิตติวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ท่านผู้อำนวยการ วีระ ศิริรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวภัทรภร จิตประจง และท่านร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 14:39 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านรองผู้อำนวยการ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระยอง ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Car...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 14:32 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ณรงค์ ไทยทอง วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครปฐม และท่านรองผู้อำนวยการเทอดศักดิ์ แก้วคงคา และท่านรองผู้อำนวยการณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ ขอขอบคุณล...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 14:29 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพร ภู่กิตติวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ท่านรองผู้อำนวยการนายศุภวัฒน์ เลิศสมุทธเทพาดล โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 14:20 น.
0

วันเด็กแห่งชาติ 2562

คำขวัญวันเด็ก ปี2562 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ "
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
10 ม.ค. 2562 17:21 น.
4

เปิดรับสมัครเรียนด้านศิลปะการแสดง

นักเรียนที่สนใจเรียนด้านศิลปะการแสดงกับครูพี่กี้ ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วค่ะ !! รีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ สมัครได้ที่ศูนย์ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ โรงเรียนวรพัฒน์...
รายละเอียด
โรงเรียนวรพัฒน์
9 ม.ค. 2562 18:53 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรียนอ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
8 ม.ค. 2562 15:54 น.
0

ลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรียน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
8 ม.ค. 2562 15:26 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ประจักษ์ ประจิมทิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ประจักษ์ ประจิมทิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “S...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
8 ม.ค. 2562 14:39 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ สมนึก อุดมทรัพย์ และท่านรองผู้อำนวยการ ยุวดี เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ส่งตัวแทนพนักงานฝ่ายขาย เดินทางเข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ สมนึก อุดมทรัพย์ และท่านรองผู้อำนวยการ ยุวดี เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ขอขอบคุณลูกค้าท...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
8 ม.ค. 2562 14:16 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ธาตรี พิบูลมณฑา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ส่งตัวแทนพนักงานฝ่ายขาย เดินทางเข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ธาตรี พิบูลมณฑา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเห...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
8 ม.ค. 2562 11:54 น.
0Hide
Show