ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรียน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
25 มิ.ย. 2561 14:20 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care" เราคือมืออาชีพเรื่องระบบดูแลนักเรียนอย่างแท้จริง จึงทำให้มีโ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 มิ.ย. 2561 16:36 น.
5

โครงการสื่อสร้างสรรค์ "ปทุมธานี มีสไตล์"

นักเรียนโรงเรียนสามโคก เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการรู้เท่าทัน และการใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ต ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561...
รายละเอียด
โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี
21 มิ.ย. 2561 10:34 น.
11

ทีมงานสติวเดนท์ แคร์ ให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่คณะบุคลากร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

หลังจากที่ทางโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ได้ทำการเซ็นสัญญาใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับทาง Student Care แล้ว ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ทางทีมงานได้เข้าให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอปพลิเคชัน แก่คณะครูและบุคลากรของทางโรงเรีย...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
14 มิ.ย. 2561 10:40 น.
15

การประกวดทำพานไหว้ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ด้วยโรงเรียนสดรีวัดระฆังจัดพิธีไหว้ครูประจำปึการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นกัลยาณี มีคุณธรรมเเละค่านิยมที่พึงประสงค์เเก่นักเรียน ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงาม...
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
13 มิ.ย. 2561 21:50 น.
19

ทีมงานสติวเดนท์ แคร์ เข้าบริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย ได้จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ทางทีมงาน Student Care ได้เข้าร่วมให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอปพลิเคชัน แก่ผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อสามารถรับทราบการแจ้งเตือนแ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 มิ.ย. 2561 14:48 น.
5

ทีมงานสติวเดนท์ แคร์ เข้าบริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ในวันประชุมผู้ปกครองของทางโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ทางทีมงาน Student Care ได้เข้าให้บริการแนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอปพลิเคชัน แก่ผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อสามารถรับทราบการแจ้งเตือนและข่าวสารต่างๆ จากทางโรงเ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 มิ.ย. 2561 14:45 น.
3

การแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ปว.-วัม่วง-สน.เพชรเกษม

โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนวัดม่วง และสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม โดยมีนางสาวนภาพร วงศ์พุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด จัดการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล วอ...
รายละเอียด
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
11 มิ.ย. 2561 16:03 น.
4

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความกตัญญูกตเวที อีกทั้งยังเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์กับคุณครูตามประเพณีไทย โดยมีนายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการประกาศผลราง...
รายละเอียด
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
7 มิ.ย. 2561 15:31 น.
33

กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ 2 แนวคิด คือ "สวยงาม" และ "สร้างสรรค์" ซึ่งกิจกรรมดีๆในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับความร่วมมือจากคณะครู คณะนักเรียนเป็นอย่างดี .. 6 ม...
รายละเอียด
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
6 มิ.ย. 2561 18:29 น.
27

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่คณะครูและบุคลากร รร.ปัญญาวรคุณ

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่คณะครูและบุคลากร รร.ปัญญาวรคุณ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
6 มิ.ย. 2561 16:45 น.
2

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่คณะครูและบุคลากร รร.ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

วันที่ 6 มิ.ย. 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่คณะครูและบุคลากร รร.ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
6 มิ.ย. 2561 15:56 น.
0

แจ้งการลดเวลาการเรียนการสอน วัน พฤหัสบดี 7 มิ.ย. 61

แจ้งการลดเวลาการเรียนการสอน วัน พฤหัสบดี 7 มิ.ย. 61 เลิกการเรียนการสอน เวลา 13.00 น. เนื่องจากโรงเรียนบางบัวทอง ได้กำหนดจัดประชุมอบรมฯ คณะครู...
รายละเอียด
โรงเรียนบางบัวทอง
6 มิ.ย. 2561 13:50 น.
2

วันเสาร์ ที่ 9 มิ.ย. 61 เชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง และรับลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561

เชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง และรับลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 2561 เวลา 08.00 น -12.00 น. ระดับั้น ม.2,3,5,6...
รายละเอียด
โรงเรียนบางบัวทอง
6 มิ.ย. 2561 13:47 น.
2

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่แก่คณะครูและบุคลากร รร.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 บริษัท สติว เดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น แก่คณะครูและบุคลากร รร.แม่แตง จ.เชียงใหม่...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
6 มิ.ย. 2561 11:54 น.
4

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง รร.พูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ

วันที่ 3 มิ.ย. 2561 บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง รร.พูลเจริญวิทยาคม จ.สมุทรปราการ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 มิ.ย. 2561 11:23 น.
6

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง รร.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มิ.ย. 2561 บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง รร.สารภี จ.เชียงใหม่ ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 มิ.ย. 2561 11:22 น.
0

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง รร.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มิ.ย. 2561 บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง รร.แม่แตง จ.เชียงใหม่...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 มิ.ย. 2561 11:21 น.
1

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง ร.ร.ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" จ.ชลบุรี

วันที่ 3 มิ.ย. 2561 บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง ร.ร.ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" จ.ชลบุรี...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 มิ.ย. 2561 11:20 น.
0

แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง รร.ราชวินิตบางเขน

วันที่ 3 มิ.ย. 2561 บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น ให้แก่ผู้ปกครอง รร.ราชวินิตบางเขน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
5 มิ.ย. 2561 11:18 น.
3Hide
Show