ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ "ลูกเราต้องมีข้าวกิน"

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้จัดโครงการ "ลูกเราต้องมีข้าวกิน" โดยการมอบอาหารเย็นสำหรับครอบครัวของนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดCOVIC19 ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน (จำกัดวันละ 500 ชุด) ........
รายละเอียด
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
3 เม.ย. 2563 21:42 น.
1

📣 #ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

📣 #ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อ 📣 จึงเรียนมาเพื่อ #แจ้งงดการติดต่อกับโรงเรียนด้วยตนเ...
รายละเอียด
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
2 เม.ย. 2563 19:35 น.
0

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขนทุกระดับชั้น

ตามประกาศของ สพฐ. เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชวินิตบางเขนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นในการตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ...
รายละเอียด
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
1 เม.ย. 2563 15:37 น.
3

🎉 วรพัฒน์สาร ฉบับที่ 36 ✨ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มาแล้วค่ะ

➡️ บทความ " เรียนรู้หรือได้บทเรียนกับ โควิท-19 อะไรบ้าง? " ➡️ การลงมือทำ ...ช่วยเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้ดี ครูพี่อ้อม ➡️ ความประทับใจของคุณแม่แอมป์ คุณแม่น้องไทม์อนุบาล1/4 ➡️ ขอบคุณแม่พิท นางพิทยา ตรีรัตน์ ผู้ปกครอง ด.ช.เธียรวิชญ์ ตรี...
รายละเอียด
โรงเรียนวรพัฒน์
31 มี.ค. 2563 18:29 น.
0

ประกาศเลื่อนรับใบรายงานผลการเรียน ม.3 และ ม.6

ประกาศ! ทางโรงเรียนขอเลื่อนการรับใบรายงานผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร และเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 หากมีความคืบหน้าจะประกาศแจ้งต่อไป...
รายละเอียด
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
29 มี.ค. 2563 13:08 น.
0

นักเรียนได้คะแนน O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน นายณฐพล ฝ่ายปัด และ นายพีรภัทร รสจันทร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics and Technology(SMT) สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม...
รายละเอียด
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
29 มี.ค. 2563 12:56 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 มี.ค. 2563 12:05 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
24 มี.ค. 2563 17:22 น.
0

ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2563

ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน ผ่านระบบ ออนไลน์ แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน ม. 2 ม. 3 https://forms.gle/EyA4HUa6sTv4SqyN7 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนย้ายเข...
รายละเอียด
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
19 มี.ค. 2563 20:44 น.
2

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รองผู้อำนวยการ ณัฐพงศ์ สุทธินานนท์ รองฝ่ายกิจการนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จ.ชุมพร

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่รองผู้อำนวยการ ณัฐพงศ์ สุทธินานนท์ รองฝ่ายกิจการนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จ.ชุมพร ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 มี.ค. 2563 13:37 น.
1

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่อาจารย์สุภาภรณ์ มิตรสมหวัง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่อาจารย์สุภาภรณ์ มิตรสมหวัง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Car...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 มี.ค. 2563 13:32 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่อาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียน นางสิริกร ทับทิมทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่อาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียน นางสิริกร ทับทิมทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนัก...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 มี.ค. 2563 13:28 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ท่านผู้อำนวยการ เฉลียว สรสิทธิ์ โรงเรียนหนองคายพิทยาคาร จ.หนองคาย

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ท่านผู้อำนวยการ เฉลียว สรสิทธิ์ โรงเรียนหนองคายพิทยาคาร จ.หนองคาย ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 มี.ค. 2563 13:21 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา

การลงนามเซ็นสัญญาต่ออายุการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
19 มี.ค. 2563 13:16 น.
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ School Lab Thailand 2020 ระดับภูมิภาค

ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกัน สถาบันบริติช เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาเครือข่าย กำหนดจัดโครงการ School Lab Thailand 2020 ขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคล...
รายละเอียด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
19 มี.ค. 2563 12:10 น.
0

ประกาศโรงเรียนระโนด การเฝ้าระวังและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.แจ้งปิดการเรียนการสอน 14 วัน 18-31 มี.ค.63 2.เลื่อนรับสมัคร นร.ชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เลื่อนการสอบคัดเลือก ม.1 และม.4 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2563 เลื่อนการมอบตัวนักเรียนม.1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และม.4...
รายละเอียด
โรงเรียนระโนด
18 มี.ค. 2563 14:01 น.
0

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
18 มี.ค. 2563 12:22 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรปราการ

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรปราการ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 มี.ค. 2563 11:29 น.
0

ประกาศ เลื่อนวันรับวุฒิการศึกษา ม.3 และ 6

ประกาศ! ทางโรงเรียนขอเลื่อนการรับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ประกาศโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
18 มี.ค. 2563 10:06 น.
0

แจ้งเลื่อนการรับสมัคร - สอบเข้า - มอบตัว ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ด่วน! เลื่อนการรับสมัคร - สอบเข้า - มอบตัว ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีกำหนด จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป แจ้งโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
18 มี.ค. 2563 09:46 น.
1Hide
Show