ข่าวประชาสัมพันธ์


บูมเขมา..อำลาครู

--
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
1 ต.ค. 2563 12:36 น.
0

กตัญญุตา กษีณานุสรณ์

โรงเรียนวัดอินทารามจัดงานพิธี "กตัญญุตา กษีณานุสรณ์" แก่คุณครูกมลมาศ วัฒนเดช ครูผู้เกษียณอายุราชการ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
30 ก.ย. 2563 18:23 น.
0

โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เพื่อศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการสอนแบบบูรณาการ และส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
30 ก.ย. 2563 17:55 น.
0

รับการนิเทศการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญ สสวท. และคณะ ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รับการนิเทศการเรียนการสอน จากผู้เชี่ยวชาญ สสวท. และคณะ ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
30 ก.ย. 2563 17:52 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในวันที่ 29 กันยายน 2563
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
30 ก.ย. 2563 13:42 น.
0

การรับนักเรียนกลับบ้านในตอนเย็น

เนื่องในวันนี้ ทางโรงเรียนจะปรับปรุงทางเข้าประตูด้านหน้า จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มารับนักเรียนประตูด้านหลังโรงเรียนค่ะ ...
รายละเอียด
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
30 ก.ย. 2563 09:02 น.
1

แจ้งการจราจรในการมารับนักเรียน

แจ้งผู้ปกครองทุกท่านค่ะ เนื่องจากทางเข้าโรงเรียนประตูด้านหน้า การประปาได้ปรับลงท่อใหม่ แต่ฝนยังตกหนักในช่วงนี้ทำให้ถนนเข้า-ออกไม่สะดวก อาจทำให้รถติด หรือ รถติดหลุมได้ จึงขอความร่วมมือ ใช้ประตูเข้า-ออก ด้านหลังค่ะ ขอบคุณค่ะ...
รายละเอียด
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
28 ก.ย. 2563 13:16 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จัดกิจกรรม English camp ในวันที่ 25 กันยายน 2563
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
27 ก.ย. 2563 09:24 น.
0

กิจกรรมสนับสนุน หนุนเสริมเยาวชนในสถานศึกษา “ชีวิตสดใส ไร้สิ่งเสพติด”(เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีที่ 6 ปี 2563

กิจกรรมสนับสนุน หนุนเสริมเยาวชนในสถานศึกษา “ชีวิตสดใส ไร้สิ่งเสพติด” (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด อุบัติเหตุ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีที่ 6 ภายใต้โครงการประชาคมลดปัญหาลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2563 ในวันที่...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
26 ก.ย. 2563 22:03 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

นายจงจัด จันทบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมนำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ กัณฑ์ทศพร และร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร...
รายละเอียด
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
26 ก.ย. 2563 07:27 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม "พชรน้ำเอกแห่งฝั่งธน" เรียนดี กีพาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ นายจงจัด จันทบผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแฮนด์บอล 1.รายการแข่งขันแฮนด์บอลกรมพลศ...
รายละเอียด
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
26 ก.ย. 2563 07:26 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิพิศษกองทัพเรือ เป็นวิทยากรครั้งนี้...
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
25 ก.ย. 2563 13:45 น.
0

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 วันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โอลเต็ล แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวั...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
24 ก.ย. 2563 18:33 น.
1

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนพลังงานสีเขียว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงานได้เข้ามาให้การอบรมสารวัตรพลังงานสีเขียว รุ่นที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนพลังงานสีเขียว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรี...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
24 ก.ย. 2563 18:30 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ครูสานสัมพันธ์ สามัคคี ประถม มัธยม ครั้งที่ 1
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
21 ก.ย. 2563 15:32 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
21 ก.ย. 2563 10:27 น.
2

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลนักเรียน Student Care 🙏🙏🙏 #StudentCare 😘 #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล สติวเดนท์ แค...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 ก.ย. 2563 09:56 น.
3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
19 ก.ย. 2563 22:07 น.
1

งานเกษียณอายุราชการ มุทิตาคารวะ ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ได้จัดพิธีมุมิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
รายละเอียด
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
18 ก.ย. 2563 09:14 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

นายจงจัดจันทบ เป็นประธานในกิจกรรม เทศกาลญี่ปุ่น 日本まつり Nihonmaturi (นิโฮงมะชีริ) จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม...
รายละเอียด
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
17 ก.ย. 2563 17:06 น.
2Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่