ข่าวประชาสัมพันธ์


🎉 วรพัฒน์สาร ฉบับที่ 41 ✨ ประจำเดือนธันวาคม 2563

🎉 วรพัฒน์สาร ฉบับที่ 41 ✨ ประจำเดือนธันวาคม 2563 มาแล้วค่ะ ➡️ Warraphat กับระบบอัจฉริยะ School Van Clever โดย นายภาณุวัฒน์ เส้งสกูล ผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์ ➡️ Welcome to My Aquarium โดย ครูโบนัส ➡️ ความประทับใจของนายธีธัช (คุณพ่อ) และนางเปรมสิรี...
รายละเอียด
โรงเรียนวรพัฒน์
27 ม.ค. 2564 19:40 น.
1

การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

โรงเรียนวัดอินทารามจัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมกราคม
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
27 ม.ค. 2564 18:21 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายสมพงศ์ พนมชัย ผู้อำนวยการ, นายฐิติ ขันธวิธิพร,นายบรรเจิด คุ้มมณี และนายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี ขอขอบคุณล...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2564 14:22 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเห...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2564 14:16 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จ.ชลบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ ดร.สุชาดา สุขบำรุงศิลป์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จ.ชลบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
27 ม.ค. 2564 14:12 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ จ.ระยอง

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการ และนางพุทธิตา สีมาด รองผู้อำนวยการ โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ จ.ระยอง ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ม.ค. 2564 17:14 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม ผู้อำนวยการ ,นายปวิช สุราลัย, นายฤทธิพร แก้ววิเชียร และนายสมจิต ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี ขอขอบ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ม.ค. 2564 17:09 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายนายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการ และ นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณลูกค้...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ม.ค. 2564 17:03 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายสุพจน์​ พละพร ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดกา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ม.ค. 2564 16:58 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จ.สระบุรี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน ผู้อำนวยการ และนางเสาวลักษณ์ ควรชม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี จ.สระบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ม.ค. 2564 16:55 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการ , นายชรินทร์ ชูชื่น, นายอานุภาพ วาสะสิริ และนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ม.ค. 2564 16:50 น.
0

ยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสตูลวิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์

คุณครูฉุดดิน สันง๊ะ รับมอบเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563 ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ของศูนย์เสมาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบโดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
26 ม.ค. 2564 16:09 น.
0

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล

นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
26 ม.ค. 2564 16:02 น.
0

ประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตูลวิทยา

ประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
25 ม.ค. 2564 21:59 น.
2

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา

การสอบกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
25 ม.ค. 2564 15:53 น.
4

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดอบรม Solar พลังงานสะอาด
รายละเอียด
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
24 ม.ค. 2564 22:05 น.
2

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา

กิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ(SMART ม.ต้น) โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
24 ม.ค. 2564 21:38 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
23 ม.ค. 2564 16:17 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
รายละเอียด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
20 ม.ค. 2564 23:59 น.
0

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ.โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จ.ระยอง

ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการ , นางสาวชิราวรรณ์ สว่างวงษ์ และนางณัฐชยา เวทวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จ.ระยอง ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ม.ค. 2564 14:49 น.
1Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่