ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563….กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันครอสเวิร์ดเกมระดับภาคเหนือตอนบนเเละตอนล่าง ครั้งที่ 1 ในงานเทศกาลเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 16 – ผลการได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
1 ธ.ค. 2563 10:19 น.
0

อบรมเกมมิฟิชั่น :เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563….ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดอบรมเกมมิฟิชั่น :เปลี่ยนห้องเรียนเป็นเกม แก่ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยมี นายชนะไพร ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด และนายวิเชียร ใจดี รองผู้อำนวยการ กล่าวราย...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
1 ธ.ค. 2563 10:17 น.
0

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563…. ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยนายชนะไพร ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการ เ...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
1 ธ.ค. 2563 10:17 น.
0

ทีมงานบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าบริการให้คำแนะนำการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส จ.กรุงเทพมหานคร

ทีมงานบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าบริการให้คำแนะนำการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนวัดราชาธิวาส จ.กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นี้ค่ะ ทางทีมงานต้องขอกราบขอบพระค...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 พ.ย. 2563 14:42 น.
1

ทีมงานจาก บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าบริการให้คำแนะนำการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่ท่านผู้ปกครองของนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี

ทีมงานจาก บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าบริการให้คำแนะนำการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่ท่านผู้ปกครองของนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 พ.ย. 2563 12:01 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลนักเรียน Student Care #StudentCare #ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล สติวเดนท์ แคร์ "...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
30 พ.ย. 2563 11:05 น.
0

ทีมงานบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าบริการให้คำแนะนำการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนศรีพฤฒา จ.กรุงเทพมหานคร

ทีมงานบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด ได้เข้าบริการให้คำแนะนำการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนศรีพฤฒา จ.กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นี้ค่ะ ทางทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณคุ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
25 พ.ย. 2563 11:20 น.
3

จุลสารฉบับที่ ๓๘ จัดอบรมในหัวข้อ "การบริหาร PLC ในการพัฒนาครูและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดอบรมในหัวข้อ "การบริหาร PLC ในการพัฒนาครูและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเกษมรัตนากร...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:18 น.
1

จุลสารฉบับที่ ๓๗ ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:14 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๖ ร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดเนินสมบูรณ์

ร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดเนินสมบูรณ์
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:13 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๕ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:12 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:09 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๓ สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล CEFR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล CEFR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:07 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๒ กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:03 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:58 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๐ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:56 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๙ เข้าร่วมอบรมโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

เข้าร่วมอบรมโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:52 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร่วมงาน TEP@RAYONG

ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร่วมงาน TEP@RAYONG
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:51 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๗ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธี ณ ลาน ๗...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:49 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๖ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:45 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่