กิจกรรม”GEP DAY CAMP”

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2562 11:46 น.

วันที่เแก้ไข : 27 ก.ค. 2562 09:50 น.


โดยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 26 มิถุนายน 2562โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ


512/1 หมู่- ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024246873
แฟ็กซ์ 024246873

7
Hide
Show