ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เผยแพร่ : 1 ก.ค. 2562 11:43 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ก.ย. 2562 16:09 น.


โรงเรียนสุวรรณาราม ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ


512/1 หมู่- ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024246873
แฟ็กซ์ 024246873

6
Hide
Show