แจ้งกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และประกาศหยุดภายใน

วันที่เผยแพร่ : 5 ก.ค. 2562 07:12 น.

วันที่เแก้ไข : 27 ส.ค. 2562 14:41 น.


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

11
Hide
Show