แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.ค. 2562 09:10 น.

วันที่เแก้ไข : 26 ก.ย. 2562 20:48 น.


โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้กำหนดการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวันที่ 19, 23 ก.ค. 2562

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 18, 22, 24 ก.ค. 2562

สามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.rvb.ac.th/


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

6
Hide
Show