กิจกรรมวัน ทานาบาตะ (Tanabata Festival 2019)

วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ค. 2562 17:02 น.

วันที่เแก้ไข : 5 ก.ย. 2562 16:53 น.


กิจกรรมวัน ทานาบาตะ (Tanabata Festival 2019) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ


512/1 หมู่- ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024246873
แฟ็กซ์ 024246873

3
Hide
Show