วันหยุดเรียนพิเศษของโรงเรียน

วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2562 19:06 น.

วันที่เแก้ไข : 10 ก.ย. 2562 21:18 น.


เรื่อง วันหยุดพิเศษของโรงเรียน

เรียน ท่านผู้ปกครอง

เนื่องจากในวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นวันหยุดราชการซึ่งตรงกับวันอังคารและวันพุธตามลำดับ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นวันหยุดพิเศษของโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านผู้ปกครองทราบในวันหยุดพิเศษดังกล่าว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนับถือ

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


210 ถ.ราชวิถี ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024242244
แฟ็กซ์ 024354397

19
Hide
Show