ม.1-3 หยุดเรียนวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2562 18:39 น.

วันที่เแก้ไข : 18 ส.ค. 2562 17:16 น.


เนื่องด้วย ม.ปลายสอบกลางภาค ม.1-3 ไม่ต้องมาเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


40 ซ.บางแวก 69 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 024101662
แฟ็กซ์ 024102396
เว็บไซต์ www.chaichimplee.ac.th

10
Hide
Show