กิจกรรม ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี 2562

วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ค. 2562 13:06 น.

วันที่เแก้ไข : 12 พ.ย. 2562 16:03 น.


กิจกรรม ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี 2562 วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ป่าต้นน้ำห้วยน้ำดิบ หมู่ 8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนรังษีวิทยา
สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ


262 หมู่9 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทร 053383124
แฟ็กซ์ 053383124

11
Hide
Show