กำหนดส่ง คู่มือกิจกรรมโฮมรูม Home Room

วันที่เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2562 15:49 น.

วันที่เแก้ไข : 18 พ.ย. 2562 07:22 น.


กำหนดส่ง คู่มือกิจกรรมโฮมรูม Home Room

ครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องงานครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี


79 หมู่5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 025816560
แฟ็กซ์ 029756426

2
Hide
Show