แจ้งจากงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

วันที่เผยแพร่ : 7 ส.ค. 2562 13:38 น.

วันที่เแก้ไข : 25 พ.ย. 2562 15:53 น.


ทางโรงเรียนเปิดระบบให้ผู้ปกครองตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาค ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน www.donschool.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ส.ค. 62

ติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดผล โทร 02-566-3687


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
"SMART DM. (ดนดี คนเก่ง)"


337 ซ.- ถ.เชิดวุฒากาศ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025662718
แฟ็กซ์ 025662929
เว็บไซต์ https://www.donschool.ac.th

4
Hide
Show