กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ

วันที่เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2562 21:59 น.

วันที่เแก้ไข : 13 ก.ย. 2562 08:09 น.


ผู้อำนวยการฯ ธัญจิรา โชติพงศ์กุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

2
Hide
Show