โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมลานเพลิน Learn And Play ครั้งที่ 2/2562

วันที่เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2562 22:45 น.

วันที่เแก้ไข : 12 ต.ค. 2562 09:59 น.


โรงเรียนบ้านแม่ข่า จัดกิจกรรมลานเพลิน Learn And Play ครั้งที่ 2/2562


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนบ้านแม่ข่า


620 หมู่5 ต.ตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
โทร 053884913
แฟ็กซ์ 053884913
เว็บไซต์ http://www.banmaekha.ac.th

1
Hide
Show