พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2562 18:14 น.

วันที่เแก้ไข : 13 ก.ย. 2562 15:03 น.


พระครูสุวิล ธรรมโสพิศ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม เป็นประธานในพิธีลาสิกขาสามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาฯ ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2562



โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

2
Hide
Show