กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่เผยแพร่ : 27 ส.ค. 2562 11:44 น.

วันที่เแก้ไข : 13 พ.ย. 2562 10:48 น.


เรื่อง กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ปกครอง

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้กำหนดการสอบกลางปี ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กันยายน 2562 (ตามไฟล์แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


210 ถ.ราชวิถี ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024242244
แฟ็กซ์ 024354397

4
Hide
Show