กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนโรบอทระดับชาติ wrg และ thailand robofest 2019

วันที่เผยแพร่ : 28 ส.ค. 2562 12:30 น.

วันที่เแก้ไข : 20 ธ.ค. 2562 15:19 น.


กิจกรรมมอบรางวัลนักเรียนโรบอทระดับชาติ และห้องเรียน 3C

ประธานในพิธี ดรฺจรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม วันที่ 28 สิงหาคม 2562โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

9
Hide
Show