การมอบประกาศนียบัตรโครงการห้องเรียนพิสุทธิ์2562

วันที่เผยแพร่ : 17 ก.ย. 2562 15:02 น.

วันที่เแก้ไข : 14 ต.ค. 2562 13:54 น.


ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนและครูที่ปรึกษาห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการห้องเรียนพิสุทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2562โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show