ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลังบวก พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเด็กรุ่นใหม่"

วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 2562 09:44 น.

วันที่เแก้ไข : 14 ม.ค. 2563 15:20 น.


ขอเชิญผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลังบวก พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเด็กรุ่นใหม่" วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่

ท่านสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Mz81p3tgyFd14zSa9โรงเรียนวรพัฒน์
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก


63 ซ.พัฒโนอุทิศ ถ.ราษฏร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074236020
แฟ็กซ์ 074246677
เว็บไซต์ http://www.warraphat.ac.th

2
Hide
Show