ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1

วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2562 17:16 น.

วันที่เแก้ไข : 28 พ.ย. 2562 05:34 น.


ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล นำคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการของบุคลากรในเขต สพม.1โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show