รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่งเปี้ยว

วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2562 17:20 น.

วันที่เแก้ไข : 26 พ.ย. 2562 07:40 น.


โรงเรียนวัดอินทารามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่งเปี้ยว รอบคัดเลือกภาคกลางโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show