การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2562 17:22 น.

วันที่เแก้ไข : 29 พ.ย. 2562 10:26 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบุรีโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show