กิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.ปลาย

วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2562 17:26 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 19:01 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.ปลาย จำนวน 3 วัน 2 คืน

ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานีโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show