การรับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน ครั้งที่ 2

วันที่เผยแพร่ : 3 ต.ค. 2562 11:50 น.

วันที่เแก้ไข : 21 พ.ย. 2562 07:39 น.


โรงเรียนวัดอินทารามได้จัดให้มีการรับทราบผลการประเมินรอบที่ 2โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show