แจ้งปิดเรียนภายใน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

วันที่เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2562 09:20 น.

วันที่เแก้ไข : 9 มี.ค. 2563 19:23 น.


4-5 พฤศจิกายน โรงเรียนหยุดเนื่องในวันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม.

6 พฤศจิกายน ปิดเรียนภายใน

7-8 พฤศจิกายน ปิดเรียนภายใน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม

**เปิดเรียนตามปกติในวันที่ 11 พฤศจิกายน 62


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

1
Hide
Show