ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2562 09:21 น.

วันที่เแก้ไข : 26 พ.ย. 2562 20:08 น.


ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show