เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6

วันที่เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2562 10:21 น.

วันที่เแก้ไข : 2 ม.ค. 2563 22:41 น.


เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 พย. 62

ม.3 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น.

ม.6 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบครับ🙏


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

2
Hide
Show