การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมฯ สพม.1

วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ย. 2562 10:57 น.

วันที่เแก้ไข : 28 พ.ย. 2562 13:04 น.


โรงเรียนวัดอินทารามเป็นสนามการจัดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมฯ สพม.1 ครั้งที่ 69โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

4
Hide
Show