รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ

วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ย. 2562 10:59 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 17:08 น.


โรงเรียนวัดอินทารามได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-6 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค



โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

6
Hide
Show