พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ย. 2562 11:02 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 17:07 น.


นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

9
Hide
Show