ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาคในงานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา

วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2562 16:36 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 17:05 น.


โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา และสามารถร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดดังรูปแนบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์


1122 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 024503501
แฟ็กซ์ 028923905
เว็บไซต์ http://www.snws.ac.th/index.php

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่