แจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของนักเรียนเพื่อการศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่เผยแพร่ : 25 พ.ย. 2562 14:00 น.

วันที่เแก้ไข : 16 มี.ค. 2563 14:30 น.


เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทางโรงเรียนขอความร่วมมือในการดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของนักเรียนเพื่อการศึกษาของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยชำระผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562

*ในกรณีที่ผู้ปกครองทำใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาชำรุดหรือหาย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ที่ทางเราแนบไว้ให้

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนแสนสุข
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจเรียน


2 ซ.3 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต. แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร 038381669
แฟ็กซ์ 038382550
เว็บไซต์ http://www.saensuk.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่