รับบัตรประจำตัวนักเรียนที่ฝ่ายปกครอง

วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ย. 2562 14:05 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 17:04 น.


เรียนคุณครูที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้นและทุกห้องเรียน

ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นี้

ขอให้คุณครูมารับบัตรประจำตัวนักเรียน (พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับบัตรและนำใบรายชื่อไปเช็คนักเรียนที่ได้รับบัตรและไม่ได้รับ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง) ได้ที่ห้องปกครอง ค่ะโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
สอนให้ลูกเรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนเกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง


55 หมู่2 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โทร 056511334
แฟ็กซ์ 056514471
เว็บไซต์ http://www.utw.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่