เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการนฤภพ ขันทัพไทย และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายนาวิน เหมือนแสง โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จ.กรุงเทพมหานครฯ

วันที่เผยแพร่ : 6 ม.ค. 2563 16:51 น.

วันที่เแก้ไข : 4 พ.ค. 2563 16:56 น.


ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ผู้อำนวยการนฤภพ ขันทัพไทย และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายนาวิน เหมือนแสง โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จ.กรุงเทพมหานครฯ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”


ไฟล์แนบ :


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่