พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 69

วันที่เผยแพร่ : 12 ม.ค. 2563 21:19 น.

วันที่เแก้ไข : 17 ก.พ. 2563 13:44 น.


ท่านผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 69ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

2
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่