เสริมความรู้ เตรียมความพร้อม O-NET ม.3

วันที่เผยแพร่ : 5 ก.พ. 2563 22:21 น.

วันที่เแก้ไข : 20 ก.พ. 2563 18:44 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เตรียมความพร้อม O-NET ม.3โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show