ทัศนศึกษา ม.2 วัดค่ายบางกุ้งและอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วันที่เผยแพร่ : 5 ก.พ. 2563 22:26 น.

วันที่เแก้ไข : 22 ก.พ. 2563 21:05 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ม.2 ณ วัดค่ายบางกุ้งและอัมพวา จ.สมุทรสงครามโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

2
Hide
Show