การจัดสอบ O-NET ม. 3 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เผยแพร่ : 5 ก.พ. 2563 22:29 น.

วันที่เแก้ไข : 24 ก.พ. 2563 08:59 น.


โรงเรียนวัดอินทารามเป็นสนามในการจัดสอบ O-NET ม. 3 ประจำปีการศึกษา 2562โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

3
Hide
Show