คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับครูใหม่

วันที่เผยแพร่ : 7 ก.พ. 2563 14:11 น.

วันที่เแก้ไข : 25 ก.พ. 2563 17:56 น.


คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ร่วมต้อนรับครูใหม่ คุณครูมาลินี ศรีไชสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คุณครูปานตะวัน ดันระเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ


512/1 หมู่- ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024246873
แฟ็กซ์ 024246873

1
Hide
Show