คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่เผยแพร่ : 7 ก.พ. 2563 14:14 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ก.พ. 2563 21:37 น.


คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ร่วมอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ


512/1 หมู่- ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024246873
แฟ็กซ์ 024246873

1
Hide
Show