📣 #ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 😷 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563

วันที่เผยแพร่ : 7 มี.ค. 2563 21:50 น.

วันที่เแก้ไข : 28 มี.ค. 2563 11:28 น.


📣 #ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

😷 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


210 ถ.ราชวิถี ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024242244
แฟ็กซ์ 024354397

2
Hide
Show