แจ้งเลื่อนการรับสมัคร - สอบเข้า - มอบตัว ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2563 09:46 น.

วันที่เแก้ไข : 5 เม.ย. 2563 14:03 น.


ด่วน! เลื่อนการรับสมัคร - สอบเข้า - มอบตัว ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่มีกำหนด จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

แจ้งโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

1
Hide
Show