ประกาศ เลื่อนวันรับวุฒิการศึกษา ม.3 และ 6

วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2563 10:06 น.

วันที่เแก้ไข : 5 เม.ย. 2563 01:17 น.


ประกาศ! ทางโรงเรียนขอเลื่อนการรับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

0
Hide
Show