ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2563 12:22 น.

วันที่เแก้ไข : 1 เม.ย. 2563 17:21 น.


ประกาศโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

0
Hide
Show