ประกาศโรงเรียนระโนด การเฝ้าระวังและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2563 14:01 น.

วันที่เแก้ไข : 6 เม.ย. 2563 00:38 น.


1.แจ้งปิดการเรียนการสอน 14 วัน 18-31 มี.ค.63

2.เลื่อนรับสมัคร นร.ชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563

เลื่อนการสอบคัดเลือก ม.1 และม.4 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2563

เลื่อนการมอบตัวนักเรียนม.1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และม.4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563

จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาศต่อไป

3.นร.ม.3 ถ้ามีผลการเรียนเป็น0(ศูนย์) ให้ดำเนินการติดต่อประสานครูประจำวิชา ในการรับงาน/ชิ้นงาน ผ่านทางเทคโนโลยี (โทรศัพท์ , Line) โดยมีครูที่ปรึกษาคอยประสาน ติดตามและกำชับให้นักเรียนส่งงานในวันที่ 31 มีนาคม 2563โรงเรียนระโนด


95 หมู่4 ซ.- ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร 074391185
แฟ็กซ์ 074391185
เว็บไซต์ http://www.ranod.ac.th/index1.html

0
Hide
Show