ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ School Lab Thailand 2020 ระดับภูมิภาค

วันที่เผยแพร่ : 19 มี.ค. 2563 12:10 น.

วันที่เแก้ไข : 3 เม.ย. 2563 10:44 น.


ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกัน สถาบันบริติช เคานซิล ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาเครือข่าย กำหนดจัดโครงการ School Lab Thailand 2020 ขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม โดยให้ผู้แข่งขันส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในเวลา 3 นาที ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา (Science Around Us) และได้ทำการคัดเลือกผู้แทนระดับภูมิภาคจากทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานรอบรองชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ นั้น

บัดนี้ โครงการ School Lab Thailand 2020 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค ตามรายชื่อแนบท้ายนี้


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


222/1 หมู่7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร 039581192
แฟ็กซ์ 039581192
เว็บไซต์ http://www.ky.ac.th

0
Hide
Show