ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ : 19 มี.ค. 2563 20:44 น.

วันที่เแก้ไข : 6 เม.ย. 2563 00:38 น.


ประกาศ

เรื่องรับสมัครนักเรียน ผ่านระบบ ออนไลน์

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน ม. 2 ม. 3

https://forms.gle/EyA4HUa6sTv4SqyN7

แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน ม. 5 ม. 6

https://forms.gle/eu6uxQJy3jcoJGNz7

**วันสอบและวันมอบตัว ยังไม่มีกำหนด รอประกาศจากทางโรงเรียน**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 038452305

-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อ #ผ่านระบบออนไลน์ และ #ออฟไลน์(สมัครที่โรงเรียนและครูแนะแนวออกไปรับสมัคร)

#วันสอบและวันมอบตัว ยังไม่กำหนด รอประกาศจากทางโรงเรียน

#ระบบออนไลน์

รายชื่อผู้สมัครในระดับ ม.1 และย้ายเข้า ม. 2 , ม. 3

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RfVpu9WVEXNy2eidKe-uN8uuxN3J9MUM7SpKu6Ssn_Q/edit?usp=sharing

#ระบบออนไลน์

รายชื่อผู้สมัครในระดับ ม.4 และย้ายเข้า ม. 5 , ม. 6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YQGeq2Zq9XljAVZc2DmSXxk5HxnyKM7fxNpxD3aceOQ/edit?usp=sharing

*เมื่อสมัครเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ครับ*

------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัคร #ระบบออฟไลน์(สมัครที่โรงเรียนและสมัครกับครูแนะแนว) ชั้น ม. 1 และ ม. 4

***วันสอบและวันมอบตัว ยังไม่กำหนด รอประกาศจากทางโรงเรียน***

#ระบบออฟไลน์(สมัครที่โรงเรียนและสมัครกับครูแนะแนว)

รายชื่อนักเรียน ม. 1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yEp5CCyvT8Bbxa_FLlDWnbx2a_I89zPwnY2xIkl7WFM/edit?usp=sharing

#ระบบออฟไลน์(สมัครที่โรงเรียนและสมัครกับครูแนะแนว)

รายชื่อนักเรียน ม. 4 (สมัครที่โรงเรียนและครูแนะแนวออกไปรับสมัคร)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K0yrjTGT4YMRgusbprktfvONdr-rQ5Yrtrvay1VN3Xs/edit?usp=sharingโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์


124 หมู่10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร 038452305
แฟ็กซ์ 038452305
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ptsp.ac.th/

2
Hide
Show