ขอเลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนร.ชั้น ม.3 และ ม.6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

วันที่เผยแพร่ : 9 เม.ย. 2563 15:46 น.

วันที่เแก้ไข : 24 ส.ค. 2563 08:01 น.


เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกท่าน

ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากวิกฤตการณ์ โควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของทุกท่าน รวมทั้งเพื่อเป็นหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทางโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จึงขอเลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.2) ของนร.ชั้น ม.3 และ ม.6 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

👩‍🏫 หมายเหตุ

กรณีนักเรียนคนใดมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารทางการศึกษาเร่งด่วน

ให้โทร.ติดต่อขอรับได้ ดังนี้

* ระดับชั้น ม.3 ครูดวงใจ งามเลิศวงศ์

โทร. 08 9793 8060

*ระดับชั้น ม.6 ครูจารุณี ฉิมเอนก

โทร. 08 6544 7653

**หรือติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ

โทร. 02 869 4293

ในวันราชการ

เวลา 09.00 - 15.00 น.โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน


111 ซ.เพชรเกษม 48 ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 028696465
แฟ็กซ์ 024571291
เว็บไซต์ http://www.chanpradit.ac.th/

2
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่